Voor wie

Ik ben gespecialiseerd in de specifieke onderwijs/ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren en gedrag aan kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Ik bied Onderwijs op Maat. Ofwel individuele begeleiding aan kinderen of aan groepjes kinderen (max. 3) met leer- en/of gedragsproblemen.
Het kind leert vaardigheden om gebruik te kunnen maken van zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Door aan te sluiten bij zijn of haar behoeften zal het kind succeservaringen opdoen. Hierdoor zal het zelfvertrouwen groeien en wordt het kind “de eigenaar” van zijn ontwikkeling.

Er kan hulp geboden worden op het gebied van:

Rekenen / dyscalculie

(Begrijpend)Lezen

Spelling/dyslexie

Taal

Woordenschat

Schrijven

Hoogbegaafdheid

De emotionele ontwikkeling en gedrag

AD(H)D, Autisme, Faalangst

auditieve, visuele, communicatieve beperking

Daarbij ligt de nadruk vooral op:
met plezier leren, onderwijs/begeleiding op maat en ontwikkelen.