Home

onderwijs op maat

Leer- en / of gedragsbelemmeringen?

Heeft je kind moeilijkheden met leren?
Ervaar je hindernissen op het gebied van gedrag?
Komen de kwaliteiten van je kind onvoldoende tot uiting?
Wil je succeservaringen voor je kind?

Bij Daniëlle van der Zalm, Leer- en gedragsspecialist
ben je aan het juiste adres!

De specialist op het gebied van leren en gedrag in de schoolse situatie.

Mijn praktijk biedt Onderwijs op Maat. Ofwel Maatwerkbegeleiding.

Een Leer- en gedragsspecialist is deskundig in het realiseren van een passend onderwijsaanbod aan kinderen met (complexe) leer- en/of gedragsproblematiek. Ik kan deze kinderen onderzoeken en remediëren (laten ontwikkelen), omdat ik in staat ben mijn aanpak af te stemmen op de specifieke onderwijs/ondersteuningsbehoeften van kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Ik ga uit van wat een kind wél kan en bouw daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft zelfvertrouwen en helpt het kind weer op weg.

Belangrijke speerpunten zijn: Krachtige leeromgeving, Met plezier leren, Zoeken naar mogelijkheden, Gebruik leren maken van zijn of haar kwaliteiten.

Onderwijs op Maat is: ”Ontwikkelen.”

Tevens heeft Daniëlle van der Zalm een bewezen, effectieve methode ontwikkeld op het gebied van begrijpend lezen.
Lees meer hierover op haar website Op Maat Begrijpend Lezen.