Tarieven

Intakegesprek Gratis
Onderwijs op Maat
=
Remedial Teaching
€50,00 per les.
U ontvangt een factuur aan het einde
van de maand.
De betalingstermijn is 14 dagen.
N.B. de lestijd bestaat uit 45 minuten contacttijd
en 15 minuten voorbereiding/administratie.
Groepsbegeleiding met max. 3 leerlingen (zie **) €40,00 per uur / per leerling
Uitwerken gegevens;
Opstellen handelingsplan;
Contacten met school
€50,00
Evaluatiegesprek €50,00

** In bepaalde gevallen is het mogelijk om Onderwijs op Maat te geven in groepsverband.
Ik geef dan in kleine groepjes van max. 3 leerlingen 1 uur remedial teaching.
Door het werken in kleine groepjes is de kwaliteit gewaarborgd.

In bepaalde gevallen is het voor de ouders mogelijk om de begeleiding aan te vragen en vergoed te krijgen via een Persoons Gebonden Budget (‘PGB’).
Een PGB kan aangevraagd worden voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals AD(H)D, autisme of voor kinderen met een zintuigelijke beperking (visuele, auditieve, communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Het doel van deze begeleiding is om de zelfredzaamheid van het kind te bevorderen en de regie over het persoonlijk leven te vergroten.
Te denken valt aan: structureren en ordenen van dagelijkse handelingen, oefenen van sociale vaardigheden, ondersteuning bij problemen in het plannen en begeleiding bij leerstrategieën en werkaanpak.