Tarieven

Intakegesprek Gratis
Onderwijs op Maat
=
Remedial Teaching
€50,00 per les.
U ontvangt een factuur aan het einde
van de maand.
De betalingstermijn is 14 dagen.
N.B. de lestijd bestaat uit 45 minuten contacttijd
en 15 minuten voorbereiding/administratie.
Groepsbegeleiding met max. 3 leerlingen (zie **) €40,00 per uur / per leerling
Uitwerken gegevens;
Opstellen handelingsplan;
Contacten met school
€50,00
Evaluatiegesprek €50,00

** In bepaalde gevallen is het mogelijk om Onderwijs op Maat te geven in groepsverband.
Ik geef dan in kleine groepjes van max. 3 leerlingen 1 uur Onderwijs Op Maat.
Door het werken in kleine groepjes is de kwaliteit gewaarborgd.

Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden Remedial Teaching, dit hangt van uw polis af. De kosten zijn soms aftrekbaar voor de belasting.