Praktijk voor Onderwijs op Maat

Onderwijs op Maat

h

h


Wat doe ik


Een Leerspecialist is deskundig op alles rondom leren en biedt deskundige hulp aan kinderen en geeft advies aan ouders/scholen om leerproblemen zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

Er wordt kwalitatief van hoog niveau hulp aangeboden, omdat een leerspecialist de volgende vaardigheden beheerst.
1. Onderwijsleerproblemen signaleren en analyseren:
– afnemen van toetsen / diagnostische gesprekken.
– uitvoeren van observaties.
– theoretische kennis op het gebied van reken- (begrijpend)lees – spelling – taal- woordenschat – schrijf – gedrag – en / of werkhoudingproblemen.
2. Remediëren (laten ontwikkelen) van onderwijsleerproblemen:
– ontwerpen van en het inzetbaar maken van ondersteunende methodieken en
materialen vanuit onderwijsmethoden en opvoedkundige kennis.
– het geven van remediërende hulp op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen, spelling, taal, woordenschat, schrijven, gedrag en werkhouding.

Een Gedragsspecialist is deskundig op alles rondom gedrag en biedt begeleiding aan kinderen en geeft advies aan ouders/scholen over gedrag gerelateerde onderwerpen.

Er wordt kwalitatief van hoog niveau hulp aangeboden, omdat een gedragsspecialist de volgende vaardigheden beheerst.
1. Gedragsproblemen signaleren en analyseren:
– afnemen van testen/gesprekken.
Het gedrag wordt beoordeeld in de omgeving/situatie waarin verschillende factoren
tegelijkertijd van invloed zijn en die bovendien op elkaar inwerken
(omgevingskenmerken, groepskenmerken, leerkrachtkenmerken, kindkenmerken).
– gespecialiseerde theoretische en praktische kennis op het gebied van gedragsproblemen.
2. Remediëren van gedragsproblemen:
– vaardigheden en kennis om specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen te formuleren en op basis daarvan te komen tot een aanpak, rekening houdend met omgevingsfactoren.
– vaardigheden in het voorkomen van, en omgaan met, crisissituaties.
– invoelingsvermogen en sociale en communicatieve vaardigheden.

Een leer- en gedragsspecialist weet hoe leren en gedrag met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Een optimale ontwikkeling vraagt om afstemming. Een leer- en gedragsspecialist biedt begeleiding en coaching aan leerkrachten, ofwel werkt in multidisciplinair teamverband, zodat het welbevinden en de leeropbrengsten van het kind vergroot worden.

 

                                   Een leer- en gedragsspecialist is de professional op het gebied van leren en gedrag in de schoolse situatie.