Praktijk voor Onderwijs op Maat

Onderwijs op Maat

h

h


Voor wie


Maatwerkbegeleiding

 

Ik bied Onderwijs Op Maat, ofwel Maatwerkbegeleiding aan het kind en/ of groepjes (max. 3) kinderen van 4 t/m 12 jaar met leer- en/of gedragsuitdagingen.

Het kind leert vaardigheden om gebruik te kunnen maken van zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Door aan te sluiten bij de behoeften van het kind, de omgevingskenmerken (thuissituatie, school) zullen succeservaringen worden opgedaan. Hierdoor zal het zelfvertrouwen groeien en wordt het kind “de eigenaar” van zijn ontwikkeling.

 

Er kan maatwerkbegeleiding geboden worden op het gebied van:

Leren
Rekenen, dyscalculie
Begrijpend lezen
Spelling, dyslexie
Taal, Woordenschat, Schrijven
Er worden maatwerkprogramma’s samengesteld en aangeboden aan het kind.

 

Hoogbegaafdheid
De begeleiding is gericht op het omdraaien van hindernissen en het ten volle leren benutten van talenten.

 

De emotionele ontwikkeling en gedrag
AD(H)D, Autisme, Faalangst, Trauma

 

Daarbij ligt de nadruk vooral op:
met plezier leren, onderwijs/begeleiding op maat en ontwikkelen.