Praktijk voor Onderwijs op Maat

Onderwijs op Maat

h

h


Referenties

 

R. de Graaff, directeur basisschool

Daniëlle houdt sterk rekening met de individuele verschillen tussen kinderen en handelt daar ook naar. Ze spant zich maximaal in om voor ieder kind een passend “programma” te hebben. Ze biedt rust en structuur en dat komt de prestaties ten goede. Daniëlle is helder, professioneel in de communicatie en laat de ander in zijn waarde. Ze is geïnteresseerd in vernieuwingen en gemotiveerd haar kennis toe te passen.

P . van de Ree, voormalig eindredactrice Tijdschrift Remedial Teaching

Daniëlle werkt ordelijk en taakgericht. Ze beheerst de principes van het handelingsgericht werken en draagt zorg voor een veilig klimaat. Ze legt het accent op positieve verwachtingen, het creëren van succeservaringen en het belonen. Haar communicatie met kinderen en ouders is zeer effectief. Zij gebruikt informatie van derden en stemt haar begeleiding qua inhoud en doelen daar op af.
Met Daniëlle heeft het veld er een uitstekend(!) leer- en gedragsspecialist bij!

Familie van der Ende

Onze zoon heeft vanaf groep 3 moeite gehad met lezen en schrijven, daarom kon hij  extra hulp wel goed gebruiken.
Daniëlle komt nu periodiek langs om gedurende 3 kwartier gerichte oefenstof met hem door te nemen. Ze heeft hierover ook nauw contact met de huidige leerkrachten, zodat er aandacht aan actuele problematiek kan worden besteed. Tussen de “lessen” door biedt Daniëlle voldoende afwisselende, uitdagende en gerichte oefenstof aan, zodat je als ouders ook dagelijks 5 – 10 minuten samen met je kind kan oefenen. De 1 op 1 begeleiding wordt door onze zoon als plezierig ervaren, maar het mooiste is natuurlijk dat hij ook de vruchten plukt van de extra lessen. Er is duidelijk verbetering zichtbaar in zijn rapporten en CITO toetsen. Nu we 14 lessen verder zijn, zit hij bijna op normaal (voldoende) niveau.

Familie Sosef en leerkrachten groep 7 Basisschool De Regenboog

Onze dochter is een meisje met veel ideeën. In de samenwerking met anderen vindt ze het moeilijk om te luisteren en open te staan voor de mening/gedachten van een klasgenoot. N.a.v. deze situatie zijn we in contact gekomen met Daniëlle van der Zalm. Daniëlle werkt zeer doelgericht waardoor er na 4 lessen een goed resultaat is behaald. Mijn dochter kan beter communiceren en heeft meer geduld en empathie naar anderen. De leerkrachten  zien dat  ze uit de voeten kan met de tips en oefeningen. De leerling zegt; blij te zijn dat het nu beter gaat en dat straalt ze mijn inziens ook uit. Er zijn de laatste weken geen conflicten geweest tussen de leerling en klasgenoten.

Familie van der Tuin en I. van Deursen van de Joannesschool

Onze dochter is een betrokken en gemotiveerde leerling die talig erg sterk is. Ze heeft echter vanaf groep 3 moeite met rekenen. Ondanks veel begeleiding (remedial teaching, verwerking op computerprogramma’s) gingen de resultaten niet vooruit. In groep 6 is zij om deze reden onderzocht en is er dyscalculie vastgesteld. Rekenen werd een steeds groter struikelblok en de stress voor de lessen en vooral de toetsen belemmerde haar enorm. Daarnaast had ze totaal geen zelfvertrouwen meer op rekengebied. We zagen een steeds verdrietiger meisje. Toen het einde van groep 7 naderde, en de ontwikkeling op rekengebied ver achterbleef ten opzichte van de taalkant, heeft de Joanneschool Daniëlle van der Zalm ingeschakeld. Op het moment dat de begeleiding startte had onze dochter meer dan twee jaar achterstand op het gebied van rekenen en behaalde ze E en D scores op de Cito rekentoetsen. De begeleiding was heel effectief en er was een goede samenwerking met school. Bovenal ervaart onze dochter het als heel fijn, ze verheugt zich zelfs op de uurtjes met  Daniëlle. Na 3 maanden beheerste ze alle basistechnieken van de verschillende rekenonderdelen. De begeleiding is toen voortgezet en na een half jaar begeleiding behaalde ze op de Cito Rekenen en Wiskunde toets een B score. Een prachtig resultaat! Natuurlijk is een goed resultaat op rekengebied een prachtige opbrengst. Wat wij als ouders minstens net zo belangrijk vinden is dat haar zelfvertrouwen weer terug is, ze om weet te gaan met de stress die het rekenen en de toetsen haar opleveren, de tools in handen heeft gekregen van Daniëlle om zich zelfstandig te redden, maar bovenal…..ze is weer trots op zichzelf!

Familie van Dijk

Mijn naam is Kim van Dijk en onze dochter is 11 jaar en slechthorend (cluster 2 leerling) waardoor de omgang met andere kinderen / klasgenoten soms nogal moeizaam verloopt. Bovendien is het vergaren van kennis en kunde een hele uitdaging op een reguliere basisschool. Na een intakegesprek met Daniëlle van der Zalm heeft zij onze input in een zeer helder plan beschreven. Een plan met een duidelijk tijdspad, iedere periode een duidelijk leerdoel (afgestemd op diverse toets-momenten op school), met tussentijdse evaluatiemomenten en met een duidelijk einddoel. Doordat er met Daniëlle korte lijnen zijn, is er altijd ruimte om eerlijk bepaalde punten samen te bespreken. Zij heeft een heldere no nonsens aanpak, zodat je er samen voor kunt zorgen dat je het maximale resultaat behaalt. In het plan staat precies beschreven wie, wat doet en wanneer…de leerkracht een deel, Daniëlle een deel en zelfs de twee logopedisten hebben een eigen rol. Alles haakt perfect in elkaar. Daniëlle geeft rekenbegeleiding aan mijn dochter. Ze gaat graag naar Daniëlle toe, omdat het ook voor haar heel overzichtelijk is en zij ook handige tips van haar krijgt.  Ze merkt dat de tips werken en dat geeft haar zelfvertrouwen. Mijn dochter rekende aanvankelijk op midden groep 5 niveau en is na 5 maanden begeleiding in staat om te rekenen op begin groep 8 niveau. De resultaten zijn zeer goed, maar bovenal  is ze weer een blij kind en stopt ze haar energie niet meer in frustraties maar in de goede dingen.

Familie Hoogeveen

Op school ontstonden er problemen met onze kinderen. Uiteindelijk zijn onze kinderen onderzocht door een orthopedagoog, waardoor er kenmerken werden gesignaleerd op het gebied van gedrag en de werkhouding bij beide kinderen. Doordat onze kinderen steeds meer vastliepen op school ben ik in contact gekomen met Daniëlle van der Zalm, Leer- en gedragsspecialist. Na het inlezen van verslagen/de documentatie die aanwezig was kon Daniëlle de kenmerken in verband brengen met hoogbegaafdheid. Vervolgens is er zeer planmatig gewerkt en zijn door de samenwerking met alle betrokkenen ( ouders, school, kind) de kinderen tot bloei gekomen en hebben zij hun talenten leren benutten.

Familie Scholtes, Lampe, Scholtes, Kasperowicz

Mijn dochter heeft moeite met begrijpend lezen. Op advies van een orthopedagoog kwam ik in contact met Daniëlle van der Zalm. Daniëlle heeft een methode ontwikkeld waarbij kinderen in 6/7 lessen een niveau ontwikkelen. De resultaten van de aanpak waren zeer snel zichtbaar. In de groep worden 3 instructieniveaus gehanteerd. Na 3 lessen is zij van de verlengde instructie naar de basisinstructie gegaan. En op de Cito toets Begrijpend lezen heeft zij een voldoende score behaald.

Ik heb gisteren de meester van Tycho gevraagd om de uitslag van de Citotoets Begrijpend lezen midden 8. Eind groep 7 was de score van de Cito begrijpend leestoets gezakt naar een IV score. Zijn score was nu een II ! Echt heel goed! Weer een bevestiging voor jou dat de methode werkt!

Dank je voor de hulp op het gebied van begrijpend lezen die je Rutger hebt gegeven. Hij vond het altijd fijn om naar je toe te gaan. Dat je in de toekomst nog maar vele kinderen op deze manier mag helpen!

Heel erg bedankt voor je hulp! Artur behaalde een IV score op de Cito Begrijpend leestoets eind groep 7. Na het volgen van de begrijpend leestraining van 6 lessen en de begeleiding op het gebied van de woordenschat behaalde hij op de Citotoets begrijpend lezen midden 8 een II score.