Praktijk voor Onderwijs op Maat

Privacy

 

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik via de website verzamel, gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
 
Wie is Onderwijs op Maat?

Onderwijs op Maat (http://onderwijsopmaat.net) is opgericht door Daniëlle van der Zalm, Leer- en Gedragsspecilist voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Contactgegevens:

Daniëlle van der Zalm
Praktijk voor Onderwijs op Maat
Oranjetuin 4
2672 GZ Naaldwijk
Tel. 06-50993503
daniellevanderzalm@outlook.com
KVK nr: 63234742

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:
 

 • duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van de website beheerder;
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via bovenstaande contactgegevens.
 
Gebruik van persoonsgegevens en doeleinden
 
Ik doe mijn uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Ik heb persoonsgegevens nodig om mijn dienstverlening richting jou te waarborgen. Deze website verwerkt deze persoonsgegevens, doordat je deze zelf aan mij verstrekt (via e-mail of reactie die jij achterlaat op de website).
 
Deze website verwerkt vanuit het contactformulier via deze website de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • En de gegevens die je bij het invulveld “Vraag” invult

 
Met de informatie die je via het contactformulier aan mij verstrekt, kan ik op jouw vraag reageren en contact met jou opnemen. Hierbij zal ik de in het contactformulier ingevulde gegevens zolang bewaren als nodig is om jouw vraag te beantwoorden. Komt het tot een vervolgafspraak dan worden deze gegevens bewaard om het traject te kunnen monitoren en te communiceren. Indien u na het intakegesprek besluit niet verder te willen met Daniëlle van der Zalm, Leer- en gedragsspecialist dan zal ik de eerder genoemde gegevens verwijderen
 
Minderjarigen
 
De Praktijk Onderwijs op Maat richt zich op (jonge) kinderen. Voor het aanmelden van kinderen, vraag ik nadrukkelijk om toestemming van beide ouders/voogd(en) alvorens er een sessie kan plaatsvinden. Ook zullen de ouders/voogden van te voren door mij op de hoogte worden gebracht over mijn werkwijze met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens van kinderen.

Verder raad ik ouders/voogden aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op. Dan wordt deze informatie verwijderd.
 
Beveiliging
 
Via deze website wordt er alles aan gedaan om de door jouw verstrekte gegevens te beschermen.
Voor de website wordt gebruik gemaakt van o.a.:

 • Firewall en Mallware software.
 • Het minimaliseren van persoonsgegevens: bij het invoeren van gegevens in het contactformulier worden geen IP adressen geregistreerd en / of opgeslagen. De gegevens worden doorgestuurd naar mijn mailadres en verder niet op de website en server opgeslagen.
 • De website wordt gehost bij een Nederlands bedrijf onder voorwaarden die voldoet aan de AVG wetgeving.

 
Verstrekking aan derden
 
Wanneer Praktijk Onderwijs op Maat gebruik maakt van derden (voor bijvoorbeeld onderhoud) dan wordt er een Verwerkersovereenkomst gesloten voor de duur van de werkzaamheden.
 
Ik verstrek de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij mij opvraagt. In dat geval ben ik wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
 
Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Cookies
 
Lees het Cookiebeleid.
Functionele cookies om de site te kunnen laten werken, zullen altijd worden geplaatst.
Niet-functionele cookies zullen pas geplaatst worden, nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven via de knop “Accepteer Cookies”.
Jouw cookie voorkeur zal daarna 1 dag bewaard blijven voor onze website.
 
Ingesloten inhoud van andere websites
 
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld links, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website direct zou hebben bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
 
Sociale deelmogelijkheid
 
Op onze website sociale media knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn.
Klik op onderstaande links om hun privacybeleid te bekijken.

 
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 
Je kunt ook contact opnemen met de beheerder van deze site via de volgende gegevens:
daniellevanderzalm@outlook.com
 
Om misbruik te voorkomen vraag ik je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
 
Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.