Praktijk voor Onderwijs op Maat

Onderwijs op Maat

Heeft je kind moeilijkheden met leren?

Ervaar je hindernissen op het gebied van gedrag?

Komen de kwaliteiten van je kind onvoldoende tot uiting?

Wil je succeservaringen voor je kind?

Met plezier leren
_____________________

Door uit te gaan van wat een kind wel kan en daar stap voor stap op te bouwen ontstaat er zelfvertrouwen bij het kind.

Onderwijs op Maat
_______________________

Door gebruik te maken van de kwaliteiten van het kind en aan te sluiten bij de behoeften kunnen succeservaringen worden opgedaan.

Samenwerken
_____________________

Door de wisselwerking en interactie vindt er afstemming plaats
tussen alle betrokkenen (kind, school, ouders)
Een Leer- en gedragsspecialist is deskundig in het realiseren van maatwerkbegeleiding aan kinderen met (complexe) leer- en/of gedragsuitdagingen. Ik kan deze kinderen laten ontwikkelen, omdat ik in staat ben de aanpak af te stemmen op de omgevingskenmerken en de specifieke (onderwijs)behoeften van het  kind. Belangrijke speerpunten zijn: Krachtige leeromgeving, Met plezier leren, Zoeken naar mogelijkheden, Gebruik leren maken van zijn of haar kwaliteiten.


Onderwijs op Maat is: ”Ontwikkelen.”

 

Tevens heeft Daniëlle van der Zalm een bewezen, effectieve methode ontwikkeld op het gebied van begrijpend lezen.
Lees meer hierover op haar website Op Maat Begrijpend Lezen